500 Lat Reformacji miejskie obchody

500 Lat Reformacji miejskie obchody

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Przemienienia Pańskiego odbyły się uroczystości związane z 500 Lat Reformacji. Uroczystości szczególne ponieważ swoim patronatem objął i wspomógł finansowo Prezydent Miasta Ryszard Nowak, za co serdecznie dziękujemy. W związku z tym mogliśmy swoją konferencję odbyć w głównej sali miejskiego ratusza, a także zorganizować koncert Pani Beaty Bednarz na sądeckim rynku.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 15.30, którą rozpoczął i przywitał zaproszonych gości ks. Dariusz S. Chwastek. Wśród nich znaleźli się Najprzewielebniejszy ks. bp dr Marian Niemiec zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Ojciec Józef Polak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Ducha w  Nowym Sączu, ks. Bogusław Skotarek Proboszcz parafii rzymsko – katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju, dziekan dekanatu Krynica Zdrój, ks. mitrat Jan Pipka proboszcz Parafii greko – katolickiej św. Piotra i Pawła w Krynicy Zdroju, ks. Piotr Pupczyk proboszcz Parafii prawosławnej pw św. Równego apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego, Pastor Jacek Orłowski Kościoła zielonoświątkowego w Nowym Sączu dziekan okręgu południowo – wschodniego, wicemarszałek województwa małopolskiego Pan Leszek Zegzda, Z-ca prezydenta miasta Nowy Sącz Pan Jerzy Gwiżdż, Radny i Przewodniczący osiedla Stare Miasto Pan Przemysław Gawłowski, Z-ca dyr. Zakładu Karnego kpt. Sławomir Bogacz, dyr. Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu Pan Artur Franczak, Przedstawiciel Sądeckiego Stetla i Domu Historii Pan Łukasz Połomski.

Po przywitaniu zabrali głos ks. Bp. Marian Niemiec, wicemarszałek województwa Pan Leszek Zegzda i wiceprezydent Pan Jerzy Gwiżdż.

Wykład na temat Luter i Reformacja wygłosił Pan dr Jerzy Sojka pracownik naukowy i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim wystąpieniu nakreślił rys historyczny, a także teologiczny Reformacji w łonie Kościoła Powszechnego. Wszyscy słuchacze mogli w doskonały i przystępny sposób dowiedzieć się co skłoniło ks. dr. Marcina Lutra do wystąpienia z inicjatywą dysputy teologicznej, która w późniejszym czasie przerodziła się w konfrontację mnicha augustiańskiego z Kościołem Powszechnym.

Po referacie odbyła się krótka przerwa, po której nastąpiła dysputa w gronie ekumenicznych gości, którzy przedstawili swoje poglądy i odnieśli się do skutków Reformacji w XXI w.. Dyskusję poprowadził z w/w duchowieństwem Pan dr Jerzy Sojka. Wysłuchaliśmy przemyśleń, które tchną optymizmem i napawają nas wszystkich radością, ponieważ po tylu latach możemy wspólnie usiąść i porozmawiać bez żadnych barier i przeszkód, możemy wspólnie nieść światło Chrystusowej Ewangelii, a co ważne i godne podkreślenia możemy ubogacać się nawzajem i czerpać ze swoich doświadczeń wynikających z pracy duszpasterskiej.

O godz. 18.30 na sądeckim rynku odbył się koncert Beaty Bednarz. Aura była dla nas łaskawa, dlatego mogliśmy usłyszeć wspaniałą muzykę i świadectwo wyśpiewane, które daje tyle energii i mocy, że możemy żyć razem i dziękować Bogu za jego łaskę i błogosławieństwo.

Ks. Dariusz S. Chwastek

Relacja fotograficzna Pan Piotr Droździk

Komentarze

One thought on “500 Lat Reformacji miejskie obchody

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.