Nasza Parafia w gazecie „Blickpunkt Galizien”

Nasza Parafia w gazecie „Blickpunkt Galizien”

Wydarzenia kończącego się roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowy Sączu były szeroko relacjonowane w wydawanym w Stuttgarcie przez Komitet Pomocy Niemców Galicyjskim (Hilfskomitee der Galiziendeutschen e.V) dwumiesięczniku „Blickpunkt Galizien”. Sporo miejsca poświęcono inicjatywom podejmowanym ze strony parafii ewangelickiej i lokalnych organizacji mających na celu zachowanie cmentarza ewangelickiego na Dąbrówce w Nowym Sączu oraz upamiętnienie roli niemieckich ewangelików w rozwoju miasta i regionu. Pomimo początkowego braku reakcji ze strony Komitetu Pomocy Niemców Galicyjskich na apele o wsparcie w podejmowanych działaniach, to jednak dzięki wysiłkom i determinacji ze strony naszej Parafii i Nowosądeczan którzy przywrócili ład i porządek na cmentarzu udało się przy wsparciu Komitetu Pomocy również upamiętnić pochowanych tutaj parafian podczas uroczystości 500-lecia Reformacji. Przedstawiciele Komitetu Pomocy zrelacjonowali zarówno serdeczną i przyjacielską wizytę Pan Przewodniczącego Komitetu Pomocy Niemców Galicyjskich Horsta Vochta w naszym kościele oraz na cmentarzu w Dąbrówce jak również poświęcili obszerną relację z uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego pochowanych parafian w dniu 30 października 2017. Oba te wydarzenia zostały bardzo pozytywnie odebrane przez byłych niemieckich parafian w Nowym Sączu. Komitet Pomocy wyraził uznanie i złożył podziękowania zarówno dla ks. Dariusza Chwastka jak i wszystkich osób które przyczyniły się do zrealizowania tych szczytnych inicjatyw mających zachować dla potomnych spuściznę ewangelickich mieszkańców Sądecczyzny. Wyrazem uznania jest również przekonanie Komitetu Pomocy że Parafia Ewangelicka w Nowym Sączu jest kluczowym punktem dla zawiązania i prowadzenia dalszej dobrej współpracy polsko-niemieckiej. Dowodem na to była wizyta Zarządu Komitetu Pomocy tego lata w naszej parafii. Stanowiła ona swoisty test możliwości ponownego nawiązania dobrych kontaktów między polskimi a niemieckimi ewangelikami. Wrażenia jakie odnieśli z tej wizyty członkowie Komitetu Pomocy Niemców Galicyjskich wskazują że Parafia ewangelicka jak również lokalne inicjatywy społeczne są prowadzone w duchu otwartości i ekumenizmu nie tylko w stosunku do kultury niemieckiej ale również innych mniejszości etnicznych co sprawia że Nowy Sącz jawi się jako bardzo interesujący ośrodek do współpracy międzynarodowej w przyszłości. Przejawem roli jaką odgrywa nasz region była m.in. tematyka Konferencji Naukowej w Niemczech która była w dużej części poświęcona Galicji Zachodniej m.in. wykład „W poszukiwaniu spuścizny po niemieckich osadnikach w Galicji Zachodniej”. Dzięki tak pozytywnemu odbiorowi przez Niemców Galicyjskich inicjatyw podejmowanych przez naszą parafię również w 2018 Nowy Sącz będzie jednym z głównych punktów na polu aktywności komitetu Pomocy Niemców Galicyjskich. We wrześniu 2018 planowania jest wizyta w naszej Kościele zarówno Zarządu Komitetu Pomocy jak i byłych mieszkańców Sądecczyzny. Również przedstawiciele parafii sądeckiej mając na celu nawiązanie dobrosąsiedzkiej współpracy z Luteranami w Niemczech planuje podobną wizytę w Niemczech.  

Tłumaczenie: Maarten Gutt 

Komentarze

One thought on “Nasza Parafia w gazecie „Blickpunkt Galizien”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.