opłacić składkę kościelną?

Składki parafialne można opłacać osobiście w Kancelarii Parafialnej lub na numer konta parafialnego z dopiskiem ofiara na cele kultu religijnego – składka kościelna.

ALIOR BANK o/ NOWY SĄCZ 64 2490 0005 0000 4500 1016 1237

 

Składka kościelna gwarantuje opłacającym ją parafianom pełnoprawny udział np.w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych. Ponadto pomaga utrzymać działalność statutową parafii, z niej wypłacane są wynagrodzenia pracowników parafii. Składka wynosi 1% miesięcznego dochodu i do jej opłacania jest zobowiązana każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i została konfirmowana. Wyjątek stanowią: uczniowie, studenci, bezrobotni, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.