W co wierzymy?

Często uważa się, że protestanci są naśladowcami Marcina Lutra, że traktują go jak „świętego”. To jednak nieprawda. Luter, tak jak i my wszyscy, był jedynie grzesznym człowiekiem, którym posłużył się Bóg w czasach, gdy mrok spowił serca i dusze mieszkańców Europy. Protestanci są naśladowcami Jezusa Chrystusa, tak więc chrześcijanami – jedną z jego trzech potężnych gałęzi, obok katolicyzmu i prawosławia. XVI-wieczna odnowa Kościoła doprowadziła do wyłonienia się biblijnych prawd, które do dzisiaj charakteryzują wszystkie kościoły protestanckie:

TYLKO ŁASKA
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”. 
(List do Efezjan 2:8-9).
To jednocześnie najpiękniejsza i najtrudniejsza prawda chrześcijaństwa. Bóg uświadamia nam naszą słabość, to, że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, by „zasłużyć” na zbawienie. Zbawienie zostało nam dane za darmo – z łaski Boga, a to od nas zależy, czy je przyjmiemy, czy odrzucimy.

TYLKO WIARA
„Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa”. 
(List do Rzymian 3:28).
Dar Chrystusa człowiek może przyjąć jedynie wiarą. Dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy w oczach Boga usprawiedliwionymi grzesznikami. Czy zbawiony człowiek może więc umyślnie grzeszyć, ile chce? Nie! Wszystkie nasze dobre uczynki rodzą się z naszej wiary, są one owocem zbawienia, a nie drogą do „zasłużenia sobie” na zbawienie. Wiara bez uczynków miłości jest martwa.

TYLKO CHRYSTUS
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.
(1 list do Tymoteusza 2:5).
Ofiara Chrystusa była doskonała i wystarczająca. To ona pojednała nas z Ojcem. Tym samym nie jest już nam potrzebne inne pośrednictwo do Boga, niż pośrednictwo naszego Zbawiciela. Pan Bóg nieustannie nas poszukuje i czeka, kiedy wykonamy krok w jego stronę.

TYLKO PISMO
„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim”. 
(List do Hebrajczyków 4:12).
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest podstawą i normą ponad wszystkie ludzkie tradycje, określającą naszą wiarę. Ze słuchania i czytania Słowa Bożego rodzi się wiara, która poprzez łaskę bożą rozpoczyna naszą drogę do zbawienia.

Więcej informacji na stronie luteranie.pl (tutaj)
Zachęcamy do kontaktu z księdzem oraz zadawania pytań przez nasz Facebook’owy profil.