Historia parafii

Kalendarium Parafii Nowy Sącz – Stadło

XVI – Początki ewangelicyzmu w Sądecczyźnie; powstanie wielu parafii w okolicznych miejscowościach, m. in. w Bobowej, Chomranicach, Czchowie, Gorlicach, Gosprzydowej, Grybowie, Jakubowicach, Jastrzębiu, Lusławicach, Rożnowie, Sobolowie, Szczepanowicach, Tropiu, Wielogłowach oraz Zakliczynie.
1786 – Założenie parafii w Stadłach, a następnie budowa kościoła oraz szkoły wyznaniowej.
1800 – Zakupienie zabudowań pofranciszkańskich z kaplicą w Nowym Sączu; kaplica ta została wybudowana w stylu renesansowym w 1672 roku jako dowód wdzięczności Konstantego Lubomirskiego za uzdrowienie dokonane przez Jezusa Chrystusa.
1802 – Poświecenie kościoła w Nowym Sączu; powstanie parafii w Nowym Sączu, wyłonionej z parafii macierzystej parafii w Stadłach; nieco później zostaje założona szkolą ewangelicka.
1808 – Pierwszy spis ewangelików na ziemi sądeckiej wykazuje 1073 osoby zamieszkałe w 34 miejscowościach.
1832 – Utworzenie Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa.
1850 – Wybudowanie szkoły w Gołkowicach utrzymywanej przez parafię w Stadłach; parafia liczyła wtedy już 810 członków.
1869 – Powstanie filiału parafii nowosądeckiej ze szkolą w Strzeszycach – Żbikowicach; filiał ten liczył 153 członków.
1893 – Założony zostaje filiał parafii w Stadłach w Krynicy – Zdroju.
1902 – Parafia w Stadłach liczy 826 osób, a do parafii w Nowym Sączu należy 1017.
1925 – Zostaje dobudowana, do skrzydła zachodniego budynku parafii i szkoły, duża sala zborowa.
1926 – W Nowym Sączu powstaje Polskie Towarzystwo Ewangelickie.
1930 – Zbór sądecki jest miejscem obrad Dni Kościoła z okazji 400-lecia Konfesji Augsburskiej.
1945 – Rok ten zamyka dzieje licznych dwóch zborów sądeckich ze swoimi filiałami i szkołami, a rozpoczyna dzieje jednej z najmniejszych parafii Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego w Polsce; pierwszym duszpasterzem powojennym zostaje ks. kapelan major Paweł Henryk Hause od końca marca do swojej śmierci 23 lutego 1946 r.
1948 – Poświecenie kościoła Przemienienia Pańskiego odbudowanego ze zniszczeń wojennych; a w 1956 roku wyposażenie wnętrza.
1950 – Rada Parafialna postanowiła zachować w swojej nazwie drugi człon – Nowy Sącz-Stadło
1953 – Pierwsza po wojnie wizytacja Biskupa Kościoła – ks. bp. Karola Kotuli.
1969 – Przebudowa wieży dawnego Kościoła Franciszkańskiego, przywrócono dawny wygląd w stylu renesansowym.
1991 – Upaństwowione budynki klasztorne zostają zwrócone parafii.
1995 – Przeniesienie pomnika nagrobnego Jana Dobka Łowczowskiego z krużganków klasztoru do kościoła.
2009 – Początek gruntownego remontu kompleksu klasztornego, prowadzony staraniem Rady Parafialnej. 
2010 –Początek prac archeologicznych wokół kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.