Historia parafii

Kalendarium Parafii Nowy Sącz – Stadło

XVI – Początki ewangelicyzmu w Sądecczyźnie; powstanie wielu parafii w okolicznych miejscowościach, m. in. w Bobowej, Chomranicach, Czchowie, Gorlicach, Gosprzydowej, Grybowie, Jakubowicach, Jastrzębiu, Lusławicach, Rożnowie, Sobolowie, Szczepanowicach, Tropiu, Wielogłowach oraz Zakliczynie.
1786 – Założenie parafii w Stalach, a następnie budowa kościoła oraz szkoły wyznaniowej.
1800 – Zakupienie zabudowań pofranciszkańskich z kaplicą w Nowym Sączu; kaplica ta została wybudowana w stylu renesansowym w 1672 roku jako dowód wdzięczności Konstantego Lubomirskiego za uzdrowienie dokonane przez Jezusa Chrystusa.
1802 – Poświecenie kościoła w Nowym Sączu; powstanie parafii w Nowym Sączu, wyłonionej z parafii macierzystej parafii w Stadłach; nieco później zostaje założona szkolą ewangelicka.
1808 – Pierwszy spis ewangelików na ziemi sądeckiej wykazuje 1073 osoby zamieszkałe w 34 miejscowościach.
1832 – Utworzenie Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa.
1850 – Wybudowanie szkoły w Gołkowicach utrzymywanej przez parafie w Stadłach;
parafia liczyła wtedy już 810 członków.
1869 – Powstanie filiału parafii nowosądeckiej ze szkolą w Strzeszycach – Żbikowicach; filiał ten liczył 153 członków.
1893 – Założony zostaje filiał parafii w Stadłach w Krynicy.
1902 – Parafia w Stadłach liczy 826 osób, a do parafii w Nowym Sączu należy 1017.
1925 – Zostaje dobudowana, do skrzydła zachodniego budynku parafii i szkoły, duża sala zborowa.
1926 – W Nowym Sączu powstaje Polskie Towarzystwo Ewangelickie.
1930 – Zbór sądecki jest miejscem obrad Dni Kościoła z okazji 400-lecia Konfesji Augsburskiej.
1945 – Rok ten zamyka dzieje licznych dwóch zborów sądeckich ze swoimi filiałami i szkołami, a rozpoczyna dzieje jednej z najmniejszych parafii Kościoła Ewangelickiego – Augsburskiego w Polsce; pierwszym duszpasterzem powojennym zostaje ks. kapelan major Paweł Henryk Hause od końca marca do swojej śmierci 23 lutego 1946 r.
1948 – Poświecenie kościoła Przemienienia Pańskiego odbudowanego ze zniszczeń wojennych; a w 1956 roku wyposażenie wnętrza.
1950 – Rada Parafialna postanowiła zachować w swojej nazwie drugi człon – Nowy Sącz-Stadło
1953 – Pierwsza po wojnie wizytacja Biskupa Kościoła – ks. bp. Karola Kotuli.
1969 – Przebudowa wieży dawnego Kościoła Franciszkańskiego, przywrócono dawny wygląd w stylu renesansowym.
1991 – Upaństwowione budynki klasztorne zostają zwrócone parafii.
1995 – Przeniesienie pomnika nagrobnego Jana Dobka Łowczowskiego z krużganków klasztoru do kościoła.
2009 – Początek gruntownego remontu kompleksu klasztornego, prowadzony staraniem Rady Parafialnej. 
2010 – Początek prac archeologicznych wokół kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.